top of page

TẦM NHÌN & GIÁ TRỊ

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Để tạo ra một cộng đồng an toàn và hòa nhập, nơi tất cả học sinh và nhân viên đều được hỗ trợ
để trở thành những người học thế kỷ 21 năng động, gắn bó và tự tin trong việc theo đuổi
xuất sắc trong học tập và phát triển xã hội và tình cảm.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

KÍNH TRỌNG

 

Chúng tôi thể hiện sự tôn trọng và coi trọng sự đa dạng thông qua cách chúng tôi giao tiếp và đồng cảm với nhau. Chúng tôi quan tâm đến cộng đồng đại học và môi trường học tập của chúng tôi.

SỰ CAM KẾT

 

Chúng tôi thể hiện cam kết đối với sự phát triển về mặt học tập, xã hội và tình cảm của chúng tôi.


Chúng tôi cố gắng đạt được điều tốt nhất của cá nhân mình và hỗ trợ những người khác cũng làm như vậy.


 

SỰ AN TOÀN

 

Chúng tôi thừa nhận quyền được cảm thấy an toàn ở trường của mọi người. Chúng tôi đề cao sự an toàn về thể chất, tình cảm và trí tuệ và khuyến khích mọi người chấp nhận rủi ro có trách nhiệm trong quá trình học tập của họ.

bottom of page