top of page

THỰC HIỆN  NGHỆ THUẬT

 

Cao đẳng Sản xuất

 

Mỗi năm, Trường cung cấp cho học sinh từ Lớp 7-12 cơ hội thử giọng và tham gia vào chương trình College Production. Được trình diễn trước gia đình, bạn bè, nhân viên, đồng nghiệp và các thành viên của cộng đồng rộng lớn hơn, Sản xuất cho phép học sinh phát triển kỹ năng, củng cố sự tự tin và tạo điều kiện kết nối đồng nghiệp, tất cả đều có rất nhiều niềm vui. Từ vai chính đến trợ lý trang điểm và ê-kíp hậu trường, thực sự có một thứ dành cho tất cả mọi người! Các sản phẩm trước đây đã bao gồm Gia đình Addams, Bye Bye Birdie, Little Shop of Horrors và Grease, chỉ để kể tên một số.

 

 

bottom of page