top of page

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Thắc mắc chung

Đối với các yêu cầu chung
vui lòng điền vào thông tin chi tiết dưới đây và gửi. 

Cảm ơn bạn đã gửi!

Liên hệ với IT

Để được hỗ trợ về công nghệ thông tin
vui lòng điền vào thông tin chi tiết dưới đây và gửi. 

Cảm ơn bạn đã gửi!

Liên hệ đăng ký

Đối với các câu hỏi về thông tin tuyển sinh
vui lòng điền vào thông tin chi tiết dưới đây và gửi. 

Cảm ơn bạn đã gửi!

©AvellinoM_TLSC-351.jpg

Đối với các yêu cầu khác, vui lòng gọi cho lễ tân chính của chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong khoảng thời gian

8:15 sáng - 4:00 chiều

1 - 39 Đường lái xe Parmelia,
Taylors Lakes VIC 3038

 

Điện thoại: (03) 9390 3130

E-mail:  taylors.lakes.sc@education.vic.gov.au

bottom of page