top of page

Compass School Manager là một công cụ giao tiếp toàn trường cho tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên.

 

Một số chức năng của nó bao gồm:

 • Cập nhật tin tức trường học

 • Kiểm tra điểm danh

 • Ghi nhật ký hoặc phê duyệt sự vắng mặt

 • Giám sát các nhiệm vụ học tập trực tuyến

 • Thanh toán trực tuyến và cho phép tham gia  sự kiện của trường

 • Giao tiếp điện tử với nhân viên

 • Truy cập báo cáo của sinh viên

 • Xem lịch trình trực tiếp bao gồm mọi chuyến du ngoạn, thay đổi phòng, v.v.

 • Truy cập tài nguyên do giáo viên cung cấp

 • Truy cập, gửi và nhận phản hồi về các nhiệm vụ học tập

 • Cập nhật tin tức trường học

 • Xem lịch trình trực tiếp bao gồm mọi chuyến du ngoạn, thay đổi phòng, v.v.

 • Tải lên tài nguyên cho sinh viên

 • Thu thập và cung cấp phản hồi về các nhiệm vụ đánh giá

 • Cập nhật tin tức trường học

 • Lên kế hoạch cho các sự kiện của trường

 • Tài nguyên sách

 • Hỗ trợ hạnh phúc của sinh viên

Sinh viên

Giáo viên

Bố mẹ

bottom of page