top of page

SỨC KHỎE & VUI VẺ 

©AvellinoM_TLSC-324.jpg

An sinh

©AvellinoM  TLSC-135.jpg

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên

©AvellinoM_TLSC-276.jpg

An sinh

liên kết cho sinh viên

©AvellinoM  TLSC-109.jpg

Liên kết an sinh cho cha mẹ / người chăm sóc

CỦA CHÚNG TA
học sinh

an sinh

đồ thị

Tại Taylors Lakes Secondary College, chúng tôi tự hào về việc trao quyền cho học sinh bằng cách chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của các em, đặt ra các kỳ vọng và thúc đẩy sự hòa nhập, tham gia trí tuệ và nhận thức về bản thân.

bottom of page