top of page
photo-1580541832626-2a7131ee809f.jpg

CÂU LẠC BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG

Có một số câu lạc bộ vào giờ ăn trưa tại Trường Trung học Taylors Lakes. Các câu lạc bộ này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia vào các hoạt động  phù hợp với nhóm lợi ích của họ. Các câu lạc bộ được tạo điều kiện bởi một giáo viên.  Xin lưu ý, các câu lạc bộ được cung cấp có thể thay đổi theo từng năm, nhưng gần đây đã bao gồm những điều như:

  • Hội thảo của nhà văn

  • Câu lạc bộ phim

  • Câu lạc bộ thể thao điện tử

  • Câu lạc bộ Warhammer

  • Câu lạc bộ bền vững

  • Câu lạc bộ khoa học công dân

  • Dungeons and Dragons club

  • Câu lạc bộ tranh luận

  • Trò chơi boardgame và câu lạc bộ cờ vua

bottom of page