top of page
tlsc.jpg

Taylors Lakes Secondary College nằm cách Trung tâm Thương mại Melbourne khoảng 22 km về phía Tây Bắc. Trường là một trường Cao đẳng 7-12 được thành lập tốt, cung cấp nhiều lựa chọn về chương trình giảng dạy. Các tùy chọn này đã được mở rộng thông qua Chương trình Học tập Nâng cao (LEAP) và Học viện Bóng đá. Một loạt các chương trình ngoại khóa đa dạng về lãnh đạo, hoạt động, thể thao và cắm trại có sẵn ở tất cả các cấp cho học sinh hơn 1400 học sinh. Đồng phục học sinh là bắt buộc. Các phần khác của trang web phác thảo chi tiết hơn các chương trình học tập, phúc lợi của sinh viên, quản lý sinh viên và các chương trình ngoại khóa.

Đọc thêm

VỀ CHÚNG TÔI

bottom of page