top of page

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Khi học sinh tiến vào và qua Trường Trung học, các em tiếp tục phát triển một số kỹ năng bao gồm tính tự giác, khả năng phục hồi và tính nghiêm khắc trong học tập. Đây là những kỹ năng cần thiết cho phép họ trở thành những người học hỏi suốt đời.

Trường Cao cấp đặt kỳ vọng cao của tất cả học sinh trong các lĩnh vực tham gia lớp học, đạo đức làm việc và hành vi. Trường cung cấp các chương trình hỗ trợ cá nhân và học tập đặc biệt bao gồm trại học tập, hội thảo giáo dục, chương trình ôn tập kỳ nghỉ và luyện thi để hỗ trợ sinh viên trong những năm học cuối cấp. Ngoài ra, hỗ trợ lộ trình chuyên sâu và toàn diện được cung cấp cho học sinh Trung học của chúng tôi để giúp các em chuyển từ chúng tôi sang một con đường an toàn trong việc học lên cao hoặc việc làm.

 

Trường Cao cấp dựa trên việc học sinh lựa chọn lộ trình học tập VCE hoặc VCAL.

Thông qua lộ trình VCE, học sinh chọn học nhiều loại nghiên cứu khác nhau. Học sinh được kỳ vọng và khuyến khích ngày càng có trách nhiệm cao hơn đối với việc học của mình và hợp tác chặt chẽ với giáo viên của mình. Đặc biệt chú trọng đến việc chuẩn bị cho học sinh về phạm vi và loại nhiệm vụ đánh giá, đặc biệt là các kỳ thi.

©AvellinoM_TLSC-253.jpg

Trường Cao cấp đặt kỳ vọng cao của tất cả học sinh trong các lĩnh vực tham gia lớp học, đạo đức làm việc và hành vi.

Thông qua lộ trình VCAL, những sinh viên đang tìm kiếm các lựa chọn nghề nghiệp theo định hướng nghề nghiệp như học nghề, thực tập hoặc chuyển sang việc làm sẽ được cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt để giáo dục và đào tạo của họ. Nó nhằm mục đích cung cấp các kỹ năng, kiến thức và thái độ để cho phép học sinh đưa ra những lựa chọn sáng suốt về công việc và giáo dục sau này.

Việc giám sát liên tục giúp đảm bảo sinh viên của chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tận tình mà họ yêu cầu để luôn tích cực tham gia và có thể tiến bộ trong học tập.  

Thông qua Chương trình Hỗ trợ Hành vi Tích cực Toàn Trường, Trường Trung học cấp hai đặt ra những kỳ vọng cao cho học sinh, và thúc đẩy hành vi tích cực và tôn trọng trong tất cả các môi trường học.  Chúng tôi mong muốn chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng và thuộc tính để trở thành những người học suốt đời khi các em khám phá những cơ hội tồn tại sau những Năm Cao cấp tại TLSC.

bottom of page