top of page

JUNIOR SCHOOL

Chuyển tiếp từ tiểu học lên trung học là một cột mốc quan trọng đối với bất kỳ người trẻ nào. Là một phần của Trường Tiểu học Cơ sở, học sinh sẽ đặt nền tảng mà dựa vào đó các em sẽ làm việc để xây dựng các kỹ năng xã hội, tình cảm và học tập của mình.

Các học sinh cơ sở của chúng tôi được dạy tích cực về các giá trị của Trường - Cam kết, Tôn trọng và An toàn - thông qua Chương trình Nhóm nhà, để giúp giáo dục các em về những kỳ vọng học tập và hành vi tích cực gắn liền với Trường của chúng ta. Điều này giúp thúc đẩy văn hóa kỳ vọng cao, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu học tập ngay từ đầu.

Hỗ trợ và nuôi dưỡng, các nhóm Chăm sóc Sức khỏe và Trường Trung học Cơ sở của chúng tôi hợp tác làm việc để điều chỉnh trải nghiệm của mỗi học sinh mới nhằm giúp các em cảm thấy được chào đón và hỗ trợ khi các em điều hướng qua các cấu trúc và quy trình của cuộc sống trung học.  Chúng tôi biết rằng quá trình chuyển tiếp lên trung học có thể là một thách thức đối với một số học sinh và có các chương trình và hỗ trợ tận tâm để giúp đỡ tất cả học sinh.  Trại Lớp 7 vào đầu năm cho phép học sinh nuôi dưỡng tình bạn mới và xây dựng mối quan hệ bền chặt với giáo viên của mình và hình thành những kỷ niệm mà các em sẽ trân trọng trong nhiều năm tới. Tất cả phụ huynh của các học sinh Lớp 7 được mời tham dự một buổi tối BBQ vào đầu năm học để gặp gỡ các gia đình khác và nhân viên Lớp 7, và nghe ý kiến từ đội ngũ lãnh đạo của Trường.  

©AvellinoM_TLSC-104.jpg

Chúng tôi mong muốn chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng và thuộc tính để trở thành những người học suốt đời.

We know that the transition to secondary school can be challenging for some students and have dedicated supports and programs to help support all students.  A Year 7 camp early in the year allows students to foster new friendships and build strong relationships with their teachers and form memories they will cherish for years to come. All parents of Year 7 students are invited to a BBQ evening at the start of the year to meet other families and Year 7 staff, and hear from the College leadership team. 

Khi chuyển qua Trường phụ, học sinh sẽ có một số lựa chọn trong chương trình học của mình. Các em sẽ được tham gia các buổi cắm trại ở trường, các chuyến dã ngoại và du ngoạn dựa trên chủ đề, Chương trình Chung tay Học tập và Ngày hội Nhóm tại nhà để cung cấp cho các em các cơ hội học tập độc đáo, đồng thời giúp nâng cao kết quả, tối đa hóa sự tham gia của các em và thúc đẩy phúc lợi tích cực.  

Kiểm tra chẩn đoán và giám sát liên tục giúp đảm bảo sinh viên của chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tận tình mà họ yêu cầu để luôn tích cực tham gia và có thể tiến bộ trong học tập.  

Thông qua Chương trình Hỗ trợ Hành vi Tích cực Toàn Trường, Trường Trung học Cơ sở đặt ra những kỳ vọng cao đối với học sinh, và thúc đẩy hành vi tích cực và tôn trọng trong tất cả các môi trường học. Chúng tôi mong muốn chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng và thuộc tính để trở thành những người học suốt đời khi các em khám phá những cơ hội tồn tại sau các Năm Thiếu niên tại TLSC.

©AvellinoM_TLSC-289.jpg
bottom of page