top of page

VISIÓ I VALORS

LA NOSTRA OPINIÓ

Crear una comunitat segura i inclusiva on es doni suport a tots els estudiants i el personal
esdevenir estudiants actius, compromesos i segurs del segle XXI a la recerca de
excel·lència acadèmica i creixement social i emocional.

ELS NOSTRES VALORS

RESPECTE

 

Mostrem respecte i valorem la diversitat a través de la manera de comunicar-nos i d’empatitzar els uns amb els altres. Cuidem la nostra comunitat universitària i els entorns d’aprenentatge.

COMPROMÍS

 

Mostrem compromís amb el nostre creixement acadèmic, social i emocional.


Ens esforcem per aconseguir el millor de nosaltres i donem suport als altres perquè facin el mateix.


 

SEGURETAT

 

Reconeixem el dret de tothom a sentir-se segur a l’escola. Promovem la seguretat física, emocional i intel·lectual i animem tothom a assumir riscos responsables en el seu aprenentatge.

bottom of page