top of page
©AvellinoM_TLSC-161.jpg

 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

​​

Els plans estratègics actuals del Col·legi dirigeixen la nostra feina a partir del 2018-2021.  Els objectius generals d’aquest pla són:
 

  • Oferir currículums, instrucció i avaluació d’alta qualitat per millorar el creixement i l’assoliment de cada estudiant. (Assoliment dels estudiants)
     

  • Crear un entorn d’aprenentatge diferenciat en què els estudiants es comprometin intel·lectualment i tinguin una veu activa dels estudiants. (Compromís dels estudiants)
     

  • Crear una cultura en què la salut i el benestar dels estudiants siguin fonamentals per a l’èxit en l’aprenentatge dels estudiants. (Benestar estudiantil)
     

 

 

En línia amb el pla estratègic, el pla d’implementació anual descriu els nostres objectius, objectius i estratègies clau de millora anuals i les accions, resultats i activitats que fonamenten la nostra feina durant l’any.

El nostre informe anual a la comunitat escolar descriu les nostres activitats i èxits al llarg de l’any.


©AvellinoM_TLSC-228.jpg
©AvellinoM_TLSC-97.jpg

To deliver high quality curriculum, instruction and assessment to improve the growth and achievement of every student.

In line with the Strategic Plan, the Annual Implementation Plan outlines our annual goals, targets and key improvement strategies and the actions, outcomes and activities that underpin our work for the year.

Our Annual Report to the School Community outlines our activities and achievements throughout the year.

bottom of page