top of page
©AvellinoM_TLSC-238.jpg

CATERING A ALT

ALUMNES HABILITATS

Programa LEAP

El programa de millora i avançament de l’aprenentatge (LEAP)  és un programa dissenyat específicament per atraure estudiants d’alta capacitat. Aquest programa acull una cohort de 25 estudiants cada any. El programa està dissenyat per a estudiants que necessiten un repte acadèmic addicional. El programa es basa fonamentalment en la investigació clau sobre el suport a estudiants amb talent i talent.  Aquest programa reconeixia que els estudiants tenen punts forts en diferents àrees i que un model d’acceleració que s’adapta a tots els nivells, que simplement se centra a moure’s per totes les àrees del currículum més ràpidament, no és la resposta per donar suport als estudiants. El nostre programa valora la diferència individual i se centra a garantir que els estudiants tinguin un repte en el seu punt de necessitat. Tot el personal que treballa dins d’aquest programa ha participat en formació per satisfer les necessitats acadèmiques i de benestar d’estudiants altament capacitats.

 

Les sol·licituds per a estudiants de 6è grau s’obren a principis de cada any. Poseu-vos en contacte amb el col·legi si esteu interessats a sol·licitar el programa LEAP. El procés de sol·licitud comença amb un formulari de sol·licitud amb seccions que hauran de completar l’alumne, la família i un professor de la seva escola primària que els conegui bé, les proves ACER HAST i proporcionar còpies de l’informe de l’escola i les dades de NAPLAN del 5è.

 

Programa DET d'alta capacitat

Aquest any, el Departament d’Ensenyament (DET) ha llançat un nou programa que té com a objectiu proporcionar als estudiants accés a una àmplia gamma de programes d’extensió en moltes àrees curriculars diferents i a tots els estudiants des de la Fundació fins a l’any 12. Aquest programa ens permet proporcionar  noves oportunitats de desafiament i extensió a una àmplia gamma d'estudiants de tot el col·legi.

 

Més informació

Si voleu obtenir més informació sobre aquests aspectes

programes, si us plau no dubti en contactar amb el personal següent

 

Sasha Mildenhall - ajudant de direcció

Sasha.Mildenhall@education.vic.gov.au

 

Shingo Gibson-Suzuki: líder de LEAP

Shingo.Gibson@education.vic.gov.au

 

Elizabeth Green: líder del programa d’alta capacitat

Elizabeth.Green@education.vic.gov.au

Applications for students in Grade 6 open early in each year. Please contact the College if you are interested in applying for the LEAP program. The application process begins with an application form with sections to be completed by the student, family and a teacher from their Primary School who knows them well, ACER HAST Testing and providing copies of your school report and Grade 5 NAPLAN data.

 

DET High Ability Program

This year the Department of Education (DET) has launched a new program which aims to provide students with access to a wide range of extension programs across many different curriculum areas and for all students from Foundation to Year 12. This program allows us to provide further challenge and extension opportunities to a wide range of students across the College.

©AvellinoM_TLSC-315.jpg

More Information

If you are wanting to find out more about these programs please feel free to contact the staff below

 

Sasha Mildenhall – Assistant Principal

Sasha.Mildenhall@education.vic.gov.au

 

Maria Lelekakis– LEAP Leader

Maria.Lelekakis@education.vic.gov.au

 

Elizabeth Green – High Abilities Program Leader

Elizabeth.Green@education.vic.gov.au

bottom of page