top of page
©AvellinoM_TLSC-161.jpg

 STRATEGISK RETNING

​​

Kollegiets nuværende strategiske planer styrer vores arbejde fra 2018-2021.  De overordnede mål med denne plan er:
 

  • At levere pensum, undervisning og vurdering af høj kvalitet for at forbedre hver elevs vækst og præstation. (Elevpræstation)
     

  • At skabe et differentieret læringsmiljø, hvor eleverne er intellektuelt engagerede og har en aktiv elevstemme. (Studentengagement)
     

  • At skabe en kultur, hvor elevernes sundhed og trivsel er centralt for elevernes læringssucces. (Studenters velbefindende)
     

 

 

I overensstemmelse med den strategiske plan skitserer den årlige implementeringsplan vores årlige mål, mål og vigtige forbedringsstrategier og de handlinger, resultater og aktiviteter, der ligger til grund for vores arbejde for året.

Vores årsrapport til skolefællesskabet skitserer vores aktiviteter og resultater gennem året.


©AvellinoM_TLSC-228.jpg
©AvellinoM_TLSC-97.jpg

To deliver high quality curriculum, instruction and assessment to improve the growth and achievement of every student.

In line with the Strategic Plan, the Annual Implementation Plan outlines our annual goals, targets and key improvement strategies and the actions, outcomes and activities that underpin our work for the year.

Our Annual Report to the School Community outlines our activities and achievements throughout the year.

bottom of page