top of page
Financial Report

VURDERING  OG RAPPORTERING

Vurdering og rapportering

Nøjagtig og rettidig vurdering og rapportering hjælper med at forbedre elevernes læring gennem mere målrettet støtte, bistand og udvidelse af elevarbejde, samtidig med at forældre og værger holdes informeret om elevernes præstationer og fremskridt.

Vurdering er designet til at

  • give eleverne feedback om deres arbejde, så de kan forbedre deres færdigheder og viden

  • give forældre og værger feedback om deres barns præstationer og fremskridt

  • evaluere og rapportere om elevernes fremskridt i forhold til statslige præstationsstandarder

 

Feedback om vurderingsopgaver

Studerende og familier modtager rettidig feedback på vurderingsopgaver gennem vores kontinuerlige rapporteringssystem. Lærerne rapporterer tilbage om elevernes præstationer inden for tre uger efter opgavens afslutning, giver karakter og kommentarer til, hvad eleven opnåede og forbedringsområder.

Alle vurderingsopgaverapporter er tilgængelige via siden Læringsopgave på kompas.

 

Fremskridtsrapporter

Lærere rapporterer om elevernes arbejdsvaner tre gange om semesteret, cirka hver sjette uge. Dette giver tid til refleksion og ændringer i adfærd, hvis det er nødvendigt. Fremskridtsrapporter anvender en Grade Point Average (GPA) rapporteringsmekanisme, hvor elevernes indsatsniveauer og anvendelse på deres studier måles, uanset deres akademiske evne. En oversigt over alle fremskridtsrapporter gennem elevens tid på skolen er tilgængelig på siden Rapporter for hver elev.

Statusrapporter er tilgængelige på Compass.

 

Semesterrapporter

Oversigtsrapporter om elevernes præstationer udsendes to gange om året i slutningen af hvert semester og giver en vurdering af elevernes fremskridt i forhold til de viktorianske læreplanstandarder.

Rapporterne giver et resumé af præstationer i hvert fag, herunder hver vurderingsopgave og karakter. Rapporten indeholder også en oversigt over statusrapporterne for det pågældende semester.

Disse rapporter kan ses eller downloades på Compass .

 

Forældre-, elev- og lærerkonferencer

Forældre-, elev- og lærerkonferencer afholdes to gange om året, den ene i slutningen af 1. termin og den anden i slutningen af termin 3. Dette er en mulighed for forældre til at møde deres børns lærere, diskutere deres læring og stille spørgsmål. Det er også en god mulighed for lærere at lære deres elever bedre at kende. Konferencerne er med til at skabe tættere kommunikation mellem skole og hjem.

Bookinger til konferencetider foretages via Compass.

 

Resumé

Hvert semester modtager de studerende en sammenfattende rapport om opgaver og karakterer og vurdering i forhold til statslige præstationsstandarder og tre statusrapporter. Studerende får regelmæssig feedback på vurderingsopgaver i løbet af semesteret, og der er en forælder-, elev- og lærerkonference i slutningen af 1. og 3. termin.

©AvellinoM_TLSC-131_edited.jpg

Accurate and timely assessment and reporting helps to improve student learning.

Progress Reports

Teachers report on student work habits three times a semester, approximately every six weeks. This allows time for reflection and changes to behaviour if needed. Progress reports use a Grade Point Average (GPA) reporting mechanism where students' levels of effort and application to their studies are measured, irrespective of their level of academic ability. A summary of all Progress Reports throughout the student's time at the school is available on the Reports page for each student.

Progress reports are available on Compass.

©AvellinoM_TLSC-144_edited.jpg

Semester Reports

Summary reports of student achievement are issued twice a year at the end of each semester and provide an assessment of student progress against the Victorian Curriculum Essential Learning Standards.

The reports provide a summary of achievement in each subject, including each assessment task and grade. The report also includes a summary of the Progress Reports for that semester.

These reports are available to view or download on Compass.

Parent, Student and Teacher Conferences

Parent, student and teacher conferences are held twice a year, one at the end of Term 1 and the other at the end of Term 3. This is an opportunity for parents to meet their children's teachers, discuss their learning and ask questions. It is also a good opportunity for teachers to get to know their students better. The conferences help to create closer communication between school and home.

Bookings for conference times are made via Compass.

Summary Report

Each semester, students receive a summary report of tasks, grades and assessments against state-wide achievement standards and three Progress Reports. Students receive regular feedback on assessment tasks throughout the semester, and there is a parent, student and teacher conference at the end of Term 1 and Term 3.

bottom of page