top of page

VISJON OG VERDIER

VÅR VISJON

Å skape et trygt og inkluderende fellesskap der alle studenter og ansatte blir støttet
å bli aktive, engasjerte og selvsikre elever fra det 21. århundre i jakten på
akademisk fortreffelighet og sosial og emosjonell vekst.

VÅRE VERDIER

RESPEKT

 

Vi viser respekt og verdsetter mangfold gjennom måten vi kommuniserer og føler med hverandre på. Vi bryr oss om høyskolefellesskapet og læringsmiljøene.

FORPLIKTELSE

 

Vi viser engasjement for vår faglige, sosiale og følelsesmessige vekst.


Vi streber etter å oppnå vårt personlige beste og støtter andre til å gjøre det samme.


 

SIKKERHET

 

Vi erkjenner alles rett til å føle seg trygg på skolen. Vi fremmer fysisk, følelsesmessig og intellektuell sikkerhet og oppfordrer alle til å ta ansvarlig risiko i læringen.

bottom of page