top of page
©AvellinoM_TLSC-161.jpg

 STRATEGISK RETNING

​​

Høgskolens nåværende strategiske planer styrer arbeidet vårt fra 2018-2021.  De overordnede målene med denne planen er:
 

  • Å levere læreplan, undervisning og vurdering av høy kvalitet for å forbedre veksten og prestasjonen til hver elev. (Studentprestasjon)
     

  • Å skape et differensiert læringsmiljø der studentene er intellektuelt engasjerte og har en aktiv studentstemme. (Studentengasjement)
     

  • Å skape en kultur der studenters helse og velvære er sentralt for læringssuksessen til studenter. (Studentvelferd)
     

 

 

I tråd med den strategiske planen skisserer den årlige gjennomføringsplanen våre årlige mål, mål og viktige forbedringsstrategier og handlingene, resultatene og aktivitetene som ligger til grunn for vårt arbeid for året.

Vår årsrapport til skolesamfunnet skisserer våre aktiviteter og prestasjoner gjennom året.


©AvellinoM_TLSC-228.jpg
©AvellinoM_TLSC-97.jpg

To deliver high quality curriculum, instruction and assessment to improve the growth and achievement of every student.

In line with the Strategic Plan, the Annual Implementation Plan outlines our annual goals, targets and key improvement strategies and the actions, outcomes and activities that underpin our work for the year.

Our Annual Report to the School Community outlines our activities and achievements throughout the year.

bottom of page