top of page

LEIRE, SPORT OG UTFØRSELSFOND

CSEF er en årlig betaling til skolen som skal brukes til leirer, sport og/eller ekskursjonskostnader til fordel for den kvalifiserte eleven.

Foreldre/omsorgspersoner som ønsker å søke om CSEF -betalinger for året,   må sende inn søknadsskjemaet til Generalkontoret  før siste dag i termin 2.

 

Følg koblingene for å finne ut om en student er kvalifisert for Camps, Sports and Excursions Fund (CSEF) eller for mer informasjon:

​​

IMG-0048.jpg
bottom of page