top of page

År 6 til 7 Påmelding

Registrering ved Taylors Lakes Secondary College skjer i samsvar med plasseringspolitikken for utdanningsdepartementet (DE&T).

 

Studenter er registrert ved høyskolen etter følgende kriterier:

 

  • elever som skolen er den utpekte nabolagskolen for

  • studenter som ikke lenger bor lokalt, som har et søsken på samme faste bosted som går på skolen samtidig.

  • studenter som søker påmelding på bestemte læreplangrunnlag, der det ikke er gitt av studentens nærmeste offentlige skole

 

Alle andre studenter prioriteres av hvor nært permanent bosted de er på høyskolen.

 

Viktorianske regjerings barneskoler vil utstede den offisielle søknaden om påmeldingsskjemaer til alle elevene på skolen de går på.

 

DE&T vil varsle skolene om tidslinjen for overgangsprogrammet, og alle familier på barneskolen vil bli kontaktet. Når du har mottatt og fylt ut skjemaene, må du returnere dem via barneskolen. Denne prosessen starter vanligvis rundt mars/april hvert år. Henvendelser bør rettes til barneskolen på dette stadiet.

 

Søknader fra barn som ikke er på grunnskolen eller den katolske barneskolen (Independent School Application for Enrollment) bør sendes direkte til:

Påmeldinger, Taylors Lakes Secondary College, PO Box 2374, Taylors Lakes, VIC 3038.

 

Mye tid blir lagt ned i løpet av denne tiden for å sikre at overgangsprosessen er jevn for alle nye studenter. Det er viktig for oss at vi samarbeider med barneskoler for å samle informasjon som vil hjelpe oss med å organisere ressurser og programmer på riktig måte.

Hvert år gjennomføres turer ved høyskolen for å falle sammen med overgangsprogrammet for år 7, og foreldre/foresatte til potensielle studenter i trinn 5 og 6 inviteres til å delta. Vær oppmerksom på at disse turene er år 7 -spesifikke og går fra mars til mai.

Guidede turer ved høyskolen finner sted hver onsdag morgen kl. 9.30 og er en fin måte å gjøre deg kjent med høyskolens fasiliteter, miljø og kultur. Turene er omtrent en time lange og foregår i timene, slik at du kan se våre elever og lærere i aksjon. Dette er også en mulighet for foreldre og elever til å stille spørsmål.  Bestillinger er avgjørende.  Vennligst bruk kontaktskjemaet nedenfor.

For annen informasjon om påmelding av år 6 - 7 ved Taylors Lakes Secondary College, vennligst legg igjen en melding nedenfor.

The DE&T will notify schools of the timeline for the Transition program and all families at the Primary school will be contacted. Once you have received and completed those forms you must return them via the Primary School. This process generally commences around March/April each year. Enquiries should be directed to the Primary School at this stage.

 

Applications from children not at Government Primary or Catholic Primary schools (Independent School Application for Enrolment) should be forwarded directly to:

Enrolments, Taylors Lakes Secondary College, PO Box 2374, Taylors Lakes, VIC 3038.

 

A lot of time is placed during this time into ensure the transition process is smooth for all new students. It is important to us that we work with primary schools to gather information that will assist us in appropriately organising resources and programs.

Each year, tours of the College are conducted to coincide with the Year 7 Transition Program and Parents/Guardians of prospective students in Grade 5 and 6 are invited to attend. Please note that these tours are Year 7 specific and run from March to May.

Guided tours of the College take place each Wednesday morning at 9.30am and are a great way to familiarise yourself with the College’s facilities, environment and culture. The tours are approximately an hour long and take place during class time so that you can see our students and teachers in action. This is also an opportunity for parents and students to ask questions.  Bookings are essential.  Please use the contact form below.

For any other information in regards to the Year 6 - 7 Enrolment at Taylors Lakes Secondary College please leave us a message below.

Spørsmål om år 6 til 7 overgang?  Ta kontakt her.

Takk for innsending!

bottom of page