top of page

SKOLEPROFIL

Taylors Lakes Secondary College ligger omtrent 22 kilometer nordvest for Melbourne CBD. Skolen er et veletablert 7-12 høyskole som tilbyr et bredt spekter av læreplanalternativer. Disse alternativene er utvidet gjennom Learning Enhancement and Advancement Program (LEAP) og Football Academy. Et mangfoldig utvalg av læreplaner på tvers av ledelse, aktiviteter, sport og leirer er tilgjengelig på alle nivåer for en studentpopulasjon på over 1400 studenter. Skoleuniform er obligatorisk. Andre deler av nettstedet skisserer de akademiske, studentvelferdsprogrammene, studentledelsen og læreplanene mer detaljert.

Skolen er godt tjent med kollektivtransport fra forstedene rundt. Bussene 476 Plumpton til Moonee Ponds sammen med bussene 419 St Albans - Watergardens stopper på forsiden av høyskolen. I tillegg passerer 421 St Albans - Watergardens busstjenester høyskolen. Andre bussruter og tunnelbanetjenesten Sunbury -linjen kobles til Watergardens jernbanestasjon. I tillegg er det flere spesialbusser til og fra Plumpton -området før og etter skolen.

På høgskolen har vi alltid opprettholdt en sterk tro på viktigheten av en sterk faglig utviklingskultur for personalet for best å sikre at studentene har alle muligheter til å gjøre sitt beste på skolen. Profesjonell læring innen høgskolen er sterkt knyttet til den strategiske planen og bygging av skolens evne til å svare på elevens læringsbehov, for å sikre at alle studenter har muligheten til å lære noe nytt hver dag. Studenter som har tilgang til teknologi for å muliggjøre tilgang til online læring etter behov, er svært viktig. Vi har for tiden en Bring Your Own Device (BYOD) ordning for alle studenter på tvers av høyskolen. Selvfølgelig er hovedvekten i dette programmet ikke enheten som sådan, men heller mulighetene disse enhetene åpner for å forbedre studenters læringsmuligheter.

I løpet av de siste årene har vi raskt utviklet våre fasiliteter, først og fremst gjennom lokalt finansierte prosjekter, inkludert åpning av inkluderingssenteret, instrumentalt musikk- og danseprestasjonssenter, utvidede kontor-/rådgivnings- og administrasjonsfasiliteter, Futsal -domstoler og oppgradering av matteknologiske fasiliteter . Videre har vi også fullført betydelige landskapsarbeidsprosjekter, installasjon av ekstra sitteplasser for studenter og oppføring av nye eksterne og interne gjerder rundt høyskolen og rundt høyskolen oval, i tråd med barns sikkerhetskrav. Disse prosjektene støtter vårt fokus på å sikre at vi kan gi så mange muligheter for studenter til støtte for deres læring som vi kan.

tlsc_edited.jpg

Provide as many opportunities for students in support of their learning.

Over the last few years, we have rapidly developed our facilities, primarily through locally funded projects, including the opening of the Inclusion Centre, Instrumental Music and Dance Performance Centre, extended office/counselling and administration facilities, Futsal courts and the Food Technology facilities upgrade. Furthermore, we have also completed significant landscaping projects, the installation of additional student seating and the erection of new external and internal fencing around the college and around the college oval, in line with child safety requirements. These projects support our focus on ensuring that we can provide as many opportunities for students in support of their learning as we can.

bottom of page