top of page

MELLOM SKOLE

Elever i 9. og 10. år har mye mer innspill i sine fagvalg. Med et stort antall valgfag som tilbys, er studentene i stand til å lage en timeplan som består av emner som gjenspeiler både deres styrker og interesser.

TLSC muliggjør mange utenomfaglige programmer, i sammenheng med TLSC og videre.

©AvellinoM_TLSC-139.jpg

Studenter på mellomskolen i mellomårene begynner også å planlegge sine fremtidige veier, i sammenheng med TLSC og videre. Gjennom en omfattende kursrådgivningsprosess er studentene utstyrt med informasjonen de trenger for å, sammen med familiene og høyskolen, ta en informert avgjørelse om de skal følge en VCE- eller VCAL -vei i de senere skolegangene.

TLSC tilrettelegger for mange utenomfaglige programmer for middelårsstudenter, med vekt på trivsel og styrking av deres evne til å lære selvstendig og i samarbeid. TLSC tilbyr leirer, utflukter, inngang og hjemmegruppedager, med fokus på å tilby flere utdanningsmuligheter, bygge sammenheng og støtte mental helse.

Ytterligere programmer som tilbys studenter i mellomåret inkluderer Student Leadership Program, Hands-on Learning Program, School Café-programmet og en skole for studentledelse med en liten gruppe på 9-studenter som løper utenfor campus for en periode, som fremmer ledelse, motstandskraft og selveffektivitet.

Diagnostisk testing og løpende overvåking bidrar til at studentene våre får den dedikerte støtten de trenger for å holde seg aktivt engasjert og kunne utvikle seg i læringen.  

bottom of page