top of page
©AvellinoM_TLSC-238.jpg

CATERING TIL HØYT

MÅLIGHETSSTUDENTER

LEAP -program

The Learning Enhancement and Advancement Program (LEAP)  er et program spesielt designet for å engasjere studenter med høy evne. Dette programmet tar inn en årskull på 25 studenter hvert år. Programmet er designet for studenter som trenger en ekstra faglig utfordring. Programmet er sterkt forankret i nøkkelforskningen om å støtte begavede og talentfulle studenter.  Dette programmet erkjente at studentene har styrker på forskjellige områder og en akselerasjonsmodell som passer for alle som bare fokuserer på å bevege seg gjennom alle læreplanområdene raskere, er ikke svaret for å støtte studenter. Programmet vårt verdsetter individuell forskjell og fokuserer på å sikre at studentene blir utfordret når de trenger det. Alle de ansatte som jobber innenfor dette programmet har deltatt i opplæring i å dekke de faglige og velværebehovene til svært dyktige studenter.

 

Søknader for studenter i klasse 6 åpnes tidlig hvert år. Ta kontakt med høyskolen hvis du er interessert i å søke på LEAP -programmet. Søknadsprosessen begynner med et søknadsskjema med seksjoner som skal fylles ut av studenten, familien og en lærer fra barneskolen som kjenner dem godt, ACER HAST -tester og gir kopier av skolerapporten din og klasse 5 NAPLAN -data.

 

DET High Ability -program

I år har Department of Education (DET) lansert et nytt program som tar sikte på å gi studentene tilgang til et bredt spekter av tilleggsprogrammer på tvers av mange forskjellige læreplanområder og for alle studenter fra Foundation til år 12. Dette programmet lar oss tilby  ytterligere utfordring og utvidelsesmuligheter til et bredt spekter av studenter på tvers av høyskolen.

 

Mer informasjon

Hvis du vil finne ut mer om disse

programmer vennligst kontakt personalet nedenfor

 

Sasha Mildenhall - assisterende rektor

Sasha.Mildenhall@education.vic.gov.au

 

Shingo Gibson-Suzuki-LEAP Leader

Shingo.Gibson@education.vic.gov.au

 

Elizabeth Green - programleder for høye evner

Elizabeth.Green@education.vic.gov.au

Applications for students in Grade 6 open early in each year. Please contact the College if you are interested in applying for the LEAP program. The application process begins with an application form with sections to be completed by the student, family and a teacher from their Primary School who knows them well, ACER HAST Testing and providing copies of your school report and Grade 5 NAPLAN data.

 

DET High Ability Program

This year the Department of Education (DET) has launched a new program which aims to provide students with access to a wide range of extension programs across many different curriculum areas and for all students from Foundation to Year 12. This program allows us to provide further challenge and extension opportunities to a wide range of students across the College.

©AvellinoM_TLSC-315.jpg

More Information

If you are wanting to find out more about these programs please feel free to contact the staff below

 

Sasha Mildenhall – Assistant Principal

Sasha.Mildenhall@education.vic.gov.au

 

Maria Lelekakis– LEAP Leader

Maria.Lelekakis@education.vic.gov.au

 

Elizabeth Green – High Abilities Program Leader

Elizabeth.Green@education.vic.gov.au

bottom of page