top of page

BARNESKOLE

Overgang fra barneskole til ungdomsskole er en viktig milepæl for enhver ungdom. Som en del av ungdomsskolen vil studentene legge grunnlaget som de vil jobbe med å bygge videre på sine sosiale, emosjonelle og akademiske ferdigheter på.

Våre juniorstudenter blir aktivt undervist om høyskoleverdiene - Engasjement, respekt og sikkerhet - gjennom hjemmegruppeprogrammet, for å hjelpe dem med å utdanne dem om de positive atferdsmessige og akademiske forventningene som forankrer høyskolen vår. Dette bidrar til å fremme en kultur med høye forventninger, samtidig som det fremmer en kjærlighet til læring, helt fra begynnelsen.

Støttende og nærende, våre dedikerte ungdomsskole- og velvære -team jobber sammen for å skreddersy hver av våre nye elevers erfaringer for å hjelpe dem til å føle seg velkommen og støttet når de navigerer gjennom strukturer og prosesser i ungdomsskolelivet.  Vi vet at overgangen til ungdomsskolen kan være utfordrende for noen elever og har dedikerte støtter og programmer for å hjelpe alle elever.  En 7. leir tidlig på året lar elevene skape nye vennskap og bygge sterke relasjoner med lærerne sine og danne minner de vil sette pris på i årene som kommer. Alle foreldre til elever i år 7 blir invitert til en grillkveld i begynnelsen av året for å møte andre familier og ansatte i år 7, og høre fra høgskolens lederteam.  

©AvellinoM_TLSC-104.jpg

Vi tar sikte på å forberede elevene med ferdigheter og egenskaper til å bli livslange elever.

We know that the transition to secondary school can be challenging for some students and have dedicated supports and programs to help support all students.  A Year 7 camp early in the year allows students to foster new friendships and build strong relationships with their teachers and form memories they will cherish for years to come. All parents of Year 7 students are invited to a BBQ evening at the start of the year to meet other families and Year 7 staff, and hear from the College leadership team. 

Når de beveger seg gjennom ungdomsskolen, vil elevene oppleve noe valg i sitt læringsprogram. De vil ha tilgang til skoleleirer, fagbaserte ekskursjoner og inkursjoner, Hands on Learning-programmet og hjemmegruppedager for å gi dem unike læringsmuligheter, samtidig som de hjelper til med å løfte resultatene, maksimere engasjementet og fremme et positivt velvære.  

Diagnostisk testing og løpende overvåking bidrar til å sikre at studentene våre får den dedikerte støtten de trenger for å forbli aktivt engasjert og i stand til å utvikle seg i læringen.  

Gjennom School Wide Positive Behavior Support Program, setter ungdomsskolen høye forventninger til elevene og fremmer positiv og respektfull oppførsel i alle skoleinnstillinger. Vi tar sikte på å forberede elevene med ferdigheter og egenskaper til å bli livslange elever mens de utforsker mulighetene som finnes utover juniorårene på TLSC.

©AvellinoM_TLSC-289.jpg
bottom of page