top of page

ວິໄສທັດ & ຄຸນຄ່າ

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ

ເພື່ອສ້າງຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພແລະລວມຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ນັກຮຽນແລະພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ
ເພື່ອກາຍເປັນນັກຮຽນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ມີສ່ວນຮ່ວມແລະມີຄວາມັ້ນໃຈໃນການສະແຫວງຫາ
ຄວາມເປັນເລີດທາງວິຊາການແລະການເຕີບໂຕທາງດ້ານສັງຄົມແລະຈິດໃຈ.

ຄ່າຂອງພວກເຮົາ

ເຄົາລົບ

 

ພວກເຮົາສະແດງຄວາມເຄົາລົບແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍໂດຍຜ່ານວິທີທີ່ພວກເຮົາສື່ສານແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາບົວລະບັດສໍາລັບຊຸມຊົນວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາແລະສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້.

ຄວາມຄິດເຫັນ

 

ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງັ້ນຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງວິຊາການ, ສັງຄົມແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາ.


ພວກເຮົາພະຍາຍາມບັນລຸເປົ້າpersonalາຍສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີທີ່ສຸດແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄົນອື່ນໃຫ້ເຮັດຄືກັນ.


 

ຄວາມປອດໄພ

 

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ສິດຂອງທຸກຄົນທີ່ຈະຮູ້ສຶກປອດໄພຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ພວກເຮົາສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈແລະສະຕິປັນຍາແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

bottom of page