top of page

VISIÓN E VALORES

A NOSA VISIÓN

Crear unha comunidade segura e inclusiva onde se apoie a todos os estudantes e persoal
converterse en alumnos activos, comprometidos e seguros do século XXI na procura de
excelencia académica e crecemento social e emocional.

OS NOSOS VALORES

RESPECTO

 

Amosamos respecto e valoramos a diversidade a través do xeito de comunicarnos e empatizar uns cos outros. Coidamos a nosa comunidade universitaria e os contornos de aprendizaxe.

COMPROMISO

 

Demostramos un compromiso co noso crecemento académico, social e emocional.


Esforzámonos por lograr o noso mellor persoal e apoiamos aos demais para que fagan o mesmo.


 

SEGURIDADE

 

Recoñecemos o dereito de todos a sentirse seguros na escola. Promovemos a seguridade física, emocional e intelectual e animamos a todos a asumir riscos responsables na súa aprendizaxe.

bottom of page