top of page
©AvellinoM_TLSC-161.jpg

 DIRECCIÓN ESTRATÉXICA

​​

Os plans estratéxicos actuais do Colexio dirixen o noso traballo a partir de 2018-2021.  Os obxectivos xerais deste plan son:
 

  • Ofrecer currículo, instrución e avaliación de alta calidade para mellorar o crecemento e os logros de todos os estudantes. (Logro estudantil)
     

  • Crear un ambiente de aprendizaxe diferenciado no que os estudantes estean comprometidos intelectualmente e teñan voz activa dos estudantes. (Compromiso estudantil)
     

  • Crear unha cultura na que a saúde e o benestar dos estudantes sexan fundamentais para o éxito na aprendizaxe dos estudantes. (Benestar estudantil)
     

 

 

De acordo co Plan Estratéxico, o Plan Anual de Implementación describe os nosos obxectivos anuais, obxectivos e estratexias clave de mellora e as accións, resultados e actividades que sustentan o noso traballo para o ano.

O noso informe anual á comunidade escolar describe as nosas actividades e logros ao longo do ano.


©AvellinoM_TLSC-228.jpg
©AvellinoM_TLSC-97.jpg

To deliver high quality curriculum, instruction and assessment to improve the growth and achievement of every student.

In line with the Strategic Plan, the Annual Implementation Plan outlines our annual goals, targets and key improvement strategies and the actions, outcomes and activities that underpin our work for the year.

Our Annual Report to the School Community outlines our activities and achievements throughout the year.

bottom of page