top of page

Година 6 у 7 Упис

Упис на средњу школу Таилорс Лакес се одвија у складу са политиком запошљавања Министарства образовања (ДЕ&Т).

 

Студенти се уписују на факултет према следећим критеријумима:

 

  • ученици за које је школа одређена школа локалне самоуправе

  • ученици који више не живе локално, који имају брата или сестру на истом пребивалишту који истовремено похађају школу.

  • студенти који траже упис на основу одређеног наставног плана и програма, ако то не обезбеђује најближа државна школа ученика

 

Свим осталим студентима приоритет је колико је њихово стално пребивалиште близу факултета.

 

Основне школе викторијанске владе издаће званичне обрасце за пријаву за све ученике у школи коју похађају.

 

ДЕ&Т ће обавестити школе о временском оквиру за програм транзиције и све породице у основној школи ће бити контактиране. Након што примите и попуните те обрасце, морате их вратити путем основне школе. Овај процес обично почиње око марта/априла сваке године. У овој фази питања треба упутити основној школи.

 

Пријаве деце која нису у државним основним или католичким основним школама (Независна школска пријава за упис) треба проследити директно на:

Уписи, Средњи колеџ Таилорс Лакес, поштански сандучић 2374, Таилорс Лакес, ВИЦ 3038.

 

Током тог времена улаже се много времена како би се осигурало да процес транзиције буде лак за све нове студенте. За нас је важно да радимо са основним школама на прикупљању информација које ће нам помоћи у одговарајућој организацији ресурса и програма.

Сваке године обиласци Факултета се одржавају тако да се поклапају са Пролазним програмом за 7. годину и позивају се родитељи/старатељи будућих ученика 5. и 6. разреда да присуствују. Имајте на уму да су ове туре специфичне за 7. годину и да се одржавају од марта до маја.

Обиласци колеџа са водичем одржавају се сваке среде ујутру у 9.30 и одличан су начин да се упознате са објектима, окружењем и културом факултета. Обиласци трају отприлике сат времена и одвијају се током часа тако да можете видети наше ученике и наставнике у акцији. Ово је такође прилика за родитеље и ученике да постављају питања.  Резервације су неопходне.  Молимо вас да користите контакт форму испод.

За све остале информације у вези са уписом од 6. до 7. разреда средње школе Таилорс Лакес, оставите нам поруку испод.

The DE&T will notify schools of the timeline for the Transition program and all families at the Primary school will be contacted. Once you have received and completed those forms you must return them via the Primary School. This process generally commences around March/April each year. Enquiries should be directed to the Primary School at this stage.

 

Applications from children not at Government Primary or Catholic Primary schools (Independent School Application for Enrolment) should be forwarded directly to:

Enrolments, Taylors Lakes Secondary College, PO Box 2374, Taylors Lakes, VIC 3038.

 

A lot of time is placed during this time into ensure the transition process is smooth for all new students. It is important to us that we work with primary schools to gather information that will assist us in appropriately organising resources and programs.

Each year, tours of the College are conducted to coincide with the Year 7 Transition Program and Parents/Guardians of prospective students in Grade 5 and 6 are invited to attend. Please note that these tours are Year 7 specific and run from March to May.

Guided tours of the College take place each Wednesday morning at 9.30am and are a great way to familiarise yourself with the College’s facilities, environment and culture. The tours are approximately an hour long and take place during class time so that you can see our students and teachers in action. This is also an opportunity for parents and students to ask questions.  Bookings are essential.  Please use the contact form below.

For any other information in regards to the Year 6 - 7 Enrolment at Taylors Lakes Secondary College please leave us a message below.

Питање о преласку из 6. у 7. годину?  Ступите у контакт овде.

Хвала што сте послали!

bottom of page