top of page
©AvellinoM_TLSC-161.jpg

 СТРАТЕШКИ СМЕР

​​

Тренутни стратешки планови Колеџа усмеравају наш рад од 2018-2021.  Свеобухватни циљеви овог плана су:
 

  • Да испоручи висококвалитетни наставни план, наставу и оцењивање ради побољшања раста и постигнућа сваког ученика. (Успеси ученика)
     

  • Створити диференцирано окружење за учење у којем су ученици интелектуално ангажовани и имају активан глас ученика. (Студентски ангажман)
     

  • Створити културу у којој су здравље и добробит ученика кључни за успех учења ученика. (Добробит ученика)
     

 

 

У складу са Стратешким планом, Годишњи план имплементације наводи наше годишње циљеве, циљеве и кључне стратегије побољшања и акције, исходе и активности на којима се заснива наш рад за ову годину.

Наш годишњи извештај школској заједници приказује наше активности и постигнућа током целе године.


©AvellinoM_TLSC-228.jpg
©AvellinoM_TLSC-97.jpg

To deliver high quality curriculum, instruction and assessment to improve the growth and achievement of every student.

In line with the Strategic Plan, the Annual Implementation Plan outlines our annual goals, targets and key improvement strategies and the actions, outcomes and activities that underpin our work for the year.

Our Annual Report to the School Community outlines our activities and achievements throughout the year.

bottom of page