top of page

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД 

©AvellinoM_TLSC-324.jpg

Сайн сайхан байдал

©AvellinoM  TLSC-135.jpg

Оюутнуудыг дэмжих үйлчилгээ

©AvellinoM_TLSC-276.jpg

Сайн сайхан байдал

оюутнуудад зориулсан холбоосууд

©AvellinoM  TLSC-109.jpg

Эцэг эх, асран хамгаалагчдын сайн сайхны холбоосууд

БИДНИЙ
оюутан

сайн сайхан байдал

график

Тэйлорс Лэйкс дунд сургуулийн коллежид оюутнуудын эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөө анхаарал хандуулж, хүлээлт тавьж, оролцоо, оюуны оролцоо, өөрийгөө танин мэдүүлэх замаар оюутнуудыг чадавхижуулж байгаагаараа бахархдаг.

bottom of page