top of page
©AvellinoM_TLSC-161.jpg

 СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ

​​

Коллежийн одоогийн стратеги төлөвлөгөө нь бидний ажлыг 2018-2021 он хүртэл чиглүүлдэг.  Энэхүү төлөвлөгөөний гол зорилго нь:
 

  • Оюутан бүрийн өсөлт, амжилтыг сайжруулахын тулд өндөр чанартай сургалтын хөтөлбөр, заавар, үнэлгээ өгөх. (Оюутны амжилт)
     

  • Оюутнуудын оюуны оролцоотой, идэвхтэй оюутны дуу хоолойтой байх ялгаатай сургалтын орчныг бүрдүүлэх. (Оюутны оролцоо)
     

  • Оюутнуудын сурах амжилтын үндэс нь сурагчдын эрүүл мэнд, сайн сайхан байх соёлыг бий болгох. (Оюутны сайн сайхан байдал)
     

 

 

Стратегийн төлөвлөгөөний дагуу жилийн хэрэгжилтийн төлөвлөгөөнд бидний жилийн зорилго, зорилт, сайжруулах үндсэн стратеги, тухайн жилийн бидний ажлыг дэмжих үйл ажиллагаа, үр дүн, үйл ажиллагааг тусгасан болно.

Сургуулийн хамт олонд өгдөг бидний жилийн тайланд жилийн туршид хийсэн үйл ажиллагаа, ололт амжилтаа тодорхойлдог.


©AvellinoM_TLSC-228.jpg
©AvellinoM_TLSC-97.jpg

To deliver high quality curriculum, instruction and assessment to improve the growth and achievement of every student.

In line with the Strategic Plan, the Annual Implementation Plan outlines our annual goals, targets and key improvement strategies and the actions, outcomes and activities that underpin our work for the year.

Our Annual Report to the School Community outlines our activities and achievements throughout the year.

bottom of page