top of page

МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

©AvellinoM_TLSC-440.jpg

LEAP ба Өндөр чадварын хөтөлбөр

©AvellinoM  TLSC-391.jpg

Хөлбөмбөгийн академийн хөтөлбөр

IMGP9324.jpg

Хөгжмийн ба бүжгийн хөгжмийн хөтөлбөр

bottom of page