top of page

КАМП, СПОРТ, ЭКСУРСУЛЫН САН

CSEF нь шаардлага хангасан оюутны ашиг тусын тулд зуслан, спорт,/эсвэл аялалын зардалд зарцуулах сургуулийн жилийн төлбөр юм.

CSEF төлбөрийг жилийн турш авах хүсэлт гаргахыг хүсч буй эцэг эх, асран хамгаалагчид,   өргөдлийн маягтаа Ерөнхий газарт өгөх ёстой  2 -р улирлын сүүлийн өдрөөс өмнө.

 

Оюутан бааз, спорт, аялал жуулчлалын санд (CSEF) хамрагдах боломжтой эсэхийг тодорхойлохын тулд линкийг дагана уу.

​​

IMG-0048.jpg
bottom of page