top of page

Гүйцэтгэж байна  УРЛАГ

 

Коллежийн үйлдвэрлэл

 

Жил бүр Коллеж нь 7-12-р ангийн оюутнуудад коллежийн үйлдвэрлэлийн шалгалтанд хамрагдах, оролцох боломжийг олгодог. Гэр бүл, найз нөхөд, ажилтнууд, үе тэнгийнхэн, олон нийтийн гишүүдийн өмнө тоглодог энэхүү продакшн нь оюутнуудад ур чадвараа хөгжүүлэх, өөртөө итгэх итгэлээ бэхжүүлэх, үе тэнгийнхэнтэйгээ харилцах харилцааг хөнгөвчлөх боломжийг олгодог. Гол дүрүүдээс эхлээд туслахууд болон тайзны арын баг хүртэл бүх хүнд хэрэгтэй зүйл байдаг! Өмнөх продакшнд The Addams Family, Bye Bye Birdie, Little Shop of Horrors and Grease зэрэг цөөн хэдэн зүйлийг нэрлэж болно.

 

 

bottom of page