top of page

LÈIRSINN & LUACHAN

AR FHEÀRR

Coimhearsnachd shàbhailte agus in-ghabhalach a chruthachadh far am faigh gach oileanach is neach-obrach taic
a bhith nan luchd-ionnsachaidh gnìomhach, gnìomhach agus misneachail san 21mh linn air an tòir
sàr-mhathas acadaimigeach agus fàs sòisealta is tòcail.

AR LUACHAN

MOLADH

 

Bidh sinn a ’sealltainn spèis agus luach do dh’ iomadachd tron dòigh anns a bheil sinn a ’conaltradh agus a’ co-fhaireachdainn le chèile. Tha cùram againn airson coimhearsnachd na colaiste agus àrainneachdan ionnsachaidh.

COMUNN

 

Bidh sinn a ’nochdadh dealas airson ar fàs acadaimigeach, sòisealta agus tòcail.


Bidh sinn a ’strì gus ar dìcheall pearsanta a choileanadh agus taic a thoirt do dhaoine eile gus an aon rud a dhèanamh.


 

SÀBHAILTEACHD

 

Tha sinn ag aideachadh gu bheil còir aig a h-uile duine a bhith a ’faireachdainn sàbhailte san sgoil. Bidh sinn a ’brosnachadh sàbhailteachd corporra, faireachail agus inntleachdail agus a’ brosnachadh a h-uile duine gus cunnartan a ghabhail nan ionnsachadh.

bottom of page