top of page

TAIC DO CHOITCHEANN POSITIVE WIDE SCHOOL-WIDE

Tha Colaiste Àrd-sgoil Taylors Lakes mar phàirt den iomairt Taic Giùlan Deimhinneach air feadh na Sgoile, frèam a chaidh a dhealbhadh gus taic a thoirt do theagasg sònraichte agus aithneachadh giùlan pro-shòisealta. Le taic bhon Roinn Foghlaim is Trèanaidh, bidh an luchd-obrach againn ag obair le coimhearsnachd na sgoile againn gus àrainneachdan adhartach, sàbhailte agus taiceil a leasachadh, anns an t-seòmar-sgoile, sa ghàrradh agus  Le taic bho luachan na Colaiste againn, Spèis, Gealltanas agus Sàbhailteachd, tha Taic Giùlan Deimhinneach air feadh na sgoile na dhòigh-obrach stèidhichte air fianais a tha a ’toirt prìomhachas:
 

  • Teagasg sònraichte de dhùilean sòisealta adhartach

  • Soilleireachd mu na dùilean sin

  • Aithneachadh giùlan iomchaidh

  • Buaidhean seasmhach airson giùlan neo-iomchaidh

  • A ’cleachdadh dàta mu ghiùlan gus fiosrachadh a thoirt do bhith a’ dèanamh cho-dhùnaidhean

SWPBS Chart.jpg
bottom of page