top of page

KESIHATAN & KESEJAHTERAAN 

©AvellinoM_TLSC-324.jpg

Kesejahteraan

©AvellinoM  TLSC-135.jpg

Perkhidmatan Sokongan Pelajar

©AvellinoM_TLSC-276.jpg

Kesejahteraan

pautan untuk pelajar

©AvellinoM  TLSC-109.jpg

Pautan kesejahteraan untuk ibu bapa / penjaga

KAMI
pelajar

kesejahteraan

carta

Di Taylors Lakes Secondary College, kami bangga memberi kuasa kepada pelajar dengan menjaga kesihatan dan kesejahteraan mereka, menetapkan harapan dan mempromosikan kemasukan dan penglibatan intelektual dan kesedaran diri.

bottom of page