top of page

SEKOLAH MENENGAH

Pelajar Tahun 9 dan 10 mempunyai lebih banyak input dalam pemilihan subjek mereka. Dengan sebilangan besar mata pelajaran pilihan yang ditawarkan, pelajar dapat membina jadual waktu yang terdiri daripada mata pelajaran yang mencerminkan kekuatan dan minat mereka.

TLSC memudahkan banyak program ekstra kurikular, dalam konteks TLSC dan seterusnya.

©AvellinoM_TLSC-139.jpg

Pelajar di Sub-Year Middle Years juga mula merancang jalan masa depan mereka, dalam konteks TLSC dan seterusnya. Melalui proses Kursus Kaunseling yang luas, pelajar dilengkapi dengan maklumat yang mereka perlukan, bersama dengan keluarga mereka dan Kolej, membuat keputusan yang tepat mengenai sama ada mereka mengikuti jalan VCE atau VCAL pada tahun-tahun akhir persekolahan mereka.

TLSC memfasilitasi banyak program ekstra kurikuler untuk pelajar Tahun Tengah, dengan penekanan pada kesejahteraan dan memperkuat kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. TLSC menawarkan kem, lawatan, serangan, dan Home Group hari, dengan fokus untuk menawarkan peluang pendidikan tambahan, membina hubungan dan menyokong kesihatan mental.

Program tambahan yang ditawarkan kepada pelajar Tahun Pertengahan termasuk Program Kepimpinan Pelajar, Program Pembelajaran Hands-on, program School Café, dan sekolah untuk Kepimpinan Pelajar dengan sekumpulan kecil pelajar Tahun 9 yang dijalankan di luar kampus untuk satu penggal, yang meningkatkan kepemimpinan, ketahanan dan keberkesanan diri.

Ujian diagnostik dan pemantauan berterusan membantu memastikan pelajar kami mendapat sokongan khusus yang mereka perlukan untuk terus terlibat secara aktif dan dapat maju dalam pembelajaran mereka.  

bottom of page