top of page
©AvellinoM_TLSC-238.jpg

CATERING TO HIGH

ALUMNOS DE HABILIDADE

Programa LEAP

Programa de mellora e avance na aprendizaxe (LEAP)  é un programa deseñado especialmente para involucrar estudantes de alta capacidade. Este programa acolle cada ano unha cohorte de 25 estudantes. O programa está deseñado para estudantes que precisan un reto académico adicional. O programa está fortemente baseado na investigación clave sobre o apoio a estudantes dotados e talentosos.  Este programa recoñeceu que os estudantes teñen puntos fortes en diferentes áreas e un modelo de aceleración de talla única que simplemente se centra en moverse máis rápido por todas as áreas do currículo, non é a resposta para apoiar aos estudantes. O noso programa valora a diferenza individual e céntrase en garantir que os estudantes sexan desafiados no seu punto de necesidade. Todo o persoal que traballa dentro deste programa participou na formación para satisfacer as necesidades académicas e de benestar de estudantes altamente capacitados.

 

As solicitudes para estudantes de 6o grao abren a principios de cada ano. Póñase en contacto co colexio se está interesado en solicitar o programa LEAP. O proceso de solicitude comeza cun formulario de solicitude con seccións que deberán completar o estudante, a familia e un profesor da súa escola primaria que os coñeza ben, probas ACER HAST e fornecen copias do seu informe escolar e os datos de NAPLAN do 5o grao.

 

Programa DET de alta capacidade

Este ano o Departamento de Educación (DET) lanzou un novo programa que ten como obxectivo proporcionar aos estudantes acceso a unha ampla gama de programas de extensión en moitas áreas do currículo e para todos os estudantes desde a Fundación ata o Ano 12. Este programa permítenos proporcionar  novas oportunidades de reto e extensión a unha ampla gama de estudantes de todo o colexio.

 

Máis información

Se queres saber máis sobre estes

programas non dubide en contactar co persoal a continuación

 

Sasha Mildenhall - Subdirectora

Sasha.Mildenhall@education.vic.gov.au

 

Shingo Gibson-Suzuki - líder de LEAP

Shingo.Gibson@education.vic.gov.au

 

Elizabeth Green: líder do programa de altas habilidades

Elizabeth.Green@education.vic.gov.au

Applications for students in Grade 6 open early in each year. Please contact the College if you are interested in applying for the LEAP program. The application process begins with an application form with sections to be completed by the student, family and a teacher from their Primary School who knows them well, ACER HAST Testing and providing copies of your school report and Grade 5 NAPLAN data.

 

DET High Ability Program

This year the Department of Education (DET) has launched a new program which aims to provide students with access to a wide range of extension programs across many different curriculum areas and for all students from Foundation to Year 12. This program allows us to provide further challenge and extension opportunities to a wide range of students across the College.

©AvellinoM_TLSC-315.jpg

More Information

If you are wanting to find out more about these programs please feel free to contact the staff below

 

Sasha Mildenhall – Assistant Principal

Sasha.Mildenhall@education.vic.gov.au

 

Maria Lelekakis– LEAP Leader

Maria.Lelekakis@education.vic.gov.au

 

Elizabeth Green – High Abilities Program Leader

Elizabeth.Green@education.vic.gov.au

bottom of page