top of page
©AvellinoM_TLSC-238.jpg

CATERING TIL HØJT

FORMÅLSSTUDENTER

LEAP -program

Learning Enhancement and Advancement Program (LEAP)  er et program specielt designet til at engagere elever med høj evne. Dette program tager i en kohorte på 25 studerende hvert år. Programmet er designet til studerende, der har brug for en ekstra faglig udfordring. Programmet er stærkt funderet i den centrale forskning om støtte til begavede og talentfulde studerende.  Dette program anerkendte, at eleverne har styrker inden for forskellige områder, og en accelerationsmodel, der passer til alle, der simpelthen fokuserer på at bevæge sig hurtigere gennem alle læreplanområder, er ikke svaret for at støtte elever. Vores program værdsætter individuel forskel og fokuserer på at sikre, at eleverne bliver udfordret på deres behov. Alle de medarbejdere, der arbejder inden for dette program, har deltaget i uddannelse i at imødekomme de faglige og trivselsbehov hos yderst dygtige studerende.

 

Ansøgninger til studerende i klasse 6 åbner tidligt hvert år. Kontakt venligst kollegiet, hvis du er interesseret i at ansøge om LEAP -programmet. Ansøgningsprocessen begynder med en ansøgningsskema med sektioner, der skal udfyldes af eleven, familien og en lærer fra deres folkeskole, der kender dem godt, ACER HAST -test og leverer kopier af din skolerapport og klasse 5 NAPLAN -data.

 

DET High Ability -program

I år har Institut for Uddannelse (DET) lanceret et nyt program, der har til formål at give eleverne adgang til en lang række udvidelsesprogrammer på tværs af mange forskellige pensumområder og for alle studerende fra Foundation til år 12. Dette program giver os mulighed for at give  yderligere udfordring og udvidelsesmuligheder til en bred vifte af studerende på tværs af kollegiet.

 

Mere information

Hvis du vil vide mere om disse

programmer er du velkommen til at kontakte personalet herunder

 

Sasha Mildenhall - assisterende rektor

Sasha.Mildenhall@education.vic.gov.au

 

Shingo Gibson-Suzuki-LEAP Leader

Shingo.Gibson@education.vic.gov.au

 

Elizabeth Green - programleder for høje evner

Elizabeth.Green@education.vic.gov.au

Applications for students in Grade 6 open early in each year. Please contact the College if you are interested in applying for the LEAP program. The application process begins with an application form with sections to be completed by the student, family and a teacher from their Primary School who knows them well, ACER HAST Testing and providing copies of your school report and Grade 5 NAPLAN data.

 

DET High Ability Program

This year the Department of Education (DET) has launched a new program which aims to provide students with access to a wide range of extension programs across many different curriculum areas and for all students from Foundation to Year 12. This program allows us to provide further challenge and extension opportunities to a wide range of students across the College.

©AvellinoM_TLSC-315.jpg

More Information

If you are wanting to find out more about these programs please feel free to contact the staff below

 

Sasha Mildenhall – Assistant Principal

Sasha.Mildenhall@education.vic.gov.au

 

Maria Lelekakis– LEAP Leader

Maria.Lelekakis@education.vic.gov.au

 

Elizabeth Green – High Abilities Program Leader

Elizabeth.Green@education.vic.gov.au

bottom of page